ODORO ondersteunt bedrijven bij het beheer van hun geuremissies.

Hoe we dit doen

Hoe Odoro u kan helpen

We combineren jarenlange expertise in deze niche-materie met een brede, innovatieve en duurzame invalshoek. Het optimaal beheer van de geuremissies wordt hierbij gekoppeld aan procesefficiëntie en kostenbesparing.

De basis is het beheersen van geuremissies en het vermijden van hinder voor de omgeving. Hiertoe worden alle aspecten om dit doel te bereiken met een toekomstgerichte en open blik benaderd. We streven hierbij naar een win-win-win situatie, namelijk baten voor de omgeving, economische baten voor het bedrijf en ecologische winsten.

Odoro - Smart Odour Management

Ondersteuning op 3 specifieke manieren

Odoro - Geuronderzoek & Advies

Geuronderzoek & advies

Geurbronnen karakteriseren, geursituatie inzichtelijk maken en geurhinder oplossen.

Geuronderzoek & advies

Odoro - Smart Odour Management

Smart Odour Management

Optimaal beheer van uw geurbehandeling en kostenefficiënt vermijden van geurhinder.

Smart Odour Management

Odoro - Smart Odour Management

Digitale geurmonitoring

Digitaal platform voor registratie en beheer van geuremissies en omgevingsimpact.

Digitale geurmonitoring

Hoe kan Odoro u helpen?

Contacteer ons voor meer info en we helpen u graag verder.