Over Odoro

ODORO werd opgericht door Gert De Bruyn in 2017. Gert heeft meer dan 20 jaar ervaring in de ondersteuning van bedrijven bij het beheersen van hun geuremissies. Hij begeleidde tal van KMO’s en multinationals en dit in een groot aantal sectoren en type activiteiten.

Sinds 2011 heeft Gert zijn geurexpertise aangevuld met specifieke kennis en ervaring in duurzame economische en ecologische bedrijfsvoering. Deze unieke combinatie laat hem toe bedrijven te ondersteunen in een zo kostenefficiënt mogelijk beheer van hun geuremissies. Hierbij wordt continu gedacht vanuit de behoefte van het bedrijf en de noden van de leefomgeving.

Wij geloven sterk in samenwerking. Dit zowel met de interne specialisten van uw bedrijf, alsook met onze partners om zodoende de hoogste toegevoegde waarde voor u te creëren.

Aanpak

Een geurprobleem of geuremissiesituatie is steeds verschillend en hangt van diverse lokale en bedrijfsspecifieke factoren af. In een eerste stap komen wij dan ook graag vrijblijvend bij u langs voor een verkennend gesprek, zodat wij aan een optimale invulling van uw vraag kunnen voldoen. Hierop volgend maken wij een offerte. Waar van toepassing zal zoveel mogelijk via een stapsgewijze benadering gewerkt worden. Op deze wijze kan er steeds efficiënt ingespeeld worden op de noden en bevindingen tijdens het traject.

Erkenningen

  • Gert De Bruyn is sinds 2006 door de Vlaamse overheid Erkend MER-deskundige discipline Lucht/Geur (EDA-640).
  • Een veilige manier van werken is voor ons essentieel. Gert is VCA-VOL gecertificeerd (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden).
  • ODORO is sinds 2018 een door de Vlaamse overheid erkend laboratorium in de discipline Lucht voor de bepaling van geurverspreiding door middel van snuffelploegmetingen (pakket L.18).

Hoe kan Odoro u helpen?

Contacteer ons voor meer info en we helpen u graag verder.