Smart Odour Management

De unieke combinatie van meer dan 15 jaar expertise als geurexpert in tal van industriële sectoren en meer dan 5 jaar ervaring in ondersteuning van de industrie bij het realiseren van een duurzame ecologische en economische bedrijfsvoering, maakt het mogelijk om de stap te zetten naar een nieuwe vorm van industriële geurbeheersing: Smart Odour Management.

Een nadere toelichting van het Smart Odour Management concept en de kansen voor uw bedrijf bekijken wij graag samen in een persoonlijk gesprek.

De voordelen

  • Optimaal beheersen van geuremissies en vermijden van geurhinder voor de omgeving
  • Reductie operationele kosten
  • Koppeling met CO2-reductiedoelstellingen
  • Interessante business case
Hoe kan Odoro u helpen?

Contacteer ons voor meer info en we helpen u graag verder.