Sensoren – Elektronische neuzen

Elk type van milieusensor kan in het Ortelium platform geïntegreerd worden om data te monitoren en te visualiseren.

Een elektronische neus (e-nose) is een voorbeeld van een dergelijke sensor om geurimpact in de omgeving continu te monitoren.  Hierbij worden sensoren bijvoorbeeld op specifieke locaties in de omgeving en/of aan de bedrijfsgrens geplaatst.   De sensoren van de elektronische neuzen herkennen geurprofielen.  Hiertoe worden ze geselecteerd en afgestemd op het specifieke geurprofiel dat uit het bedrijf of de geurbron wordt vrijgesteld met calibratie aan de hand van veldwaarnemingen.

Zowel bestaande sensornetwerken als nieuwe netwerken kunnen in het Ortelium platform opgenomen worden.

Voor nieuwe sensornetwerken kunnen we u samen met onze technologiepartners ondersteunen bij de keuze van de geschikte sensor.  Wij kunnen u eveneens helpen bij de selectie van de geschikte sensorlocaties in functie van onder andere lokale meteocondities, terreingegevens en aanwezige gebouwen.

In nauw overleg met u maken we een voorstel hoe de sensordata optimaal gevisualiseerd worden.  Dit laat toe u snel de juiste informatie aan te reiken zodat u, indien van toepassing, tijdig de gepaste acties kan ondernemen.

Hoe kan Odoro u helpen?

Contacteer ons voor meer info en we helpen u graag verder.