Geurbronnen in kaart brengen

Bij een geuronderzoek is het belangrijk om een nauwkeurig beeld te hebben van de locaties waar relevante geuremissies kunnen optreden.  In functie van de omvang van het bedrijf en het aantal potentiële geurbronnen wordt in een eerste stap vaak een geuraudit uitgevoerd.  Dit houdt in dat wij samen met het bedrijf de productieprocessen en -activiteiten grondig doorlopen.  Hierbij houden we steeds rekening met de operationele werking, de bedrijfsvoering en –cultuur.  Een audit laat toe een eerste inschatting te maken van waar de relevante geurbronnen optreden.

Wij bekijken het geheel hierbij vanuit diverse invalshoeken, met specifieke aandacht voor de eigenlijke luchtstromen en kritische waakzaamheid over het hieraan gerelateerde gebruik van materiaal- en energiestromen en vereiste operationele inzet. Zodoende kunnen we bij onze verdere adviezen steeds de meest optimale, kostenefficiënte en duurzame maatregelen voorstellen.

Parallel of aanvullend aan een geuraudit bestaat de mogelijkheid om een ventilatieonderzoek uit te voeren. Dit laat toe zowel geleide als diffuse luchtstromen in kaart te brengen.

Eenmaal de potentiële geurbronnen aangeduid, worden deze verder gekarakteriseerd. Hiertoe nemen we ter plaatse luchtmonsters. Vervolgens worden deze in gespecialiseerde labo’s geanalyseerd.

Bepaling van de geursterkte of geurconcentratie wordt uitgevoerd via de zogenaamde olfactometrische analyses (cf. EN13725). In combinatie met de meting van de vrijgestelde luchtdebieten wordt de mate van geurvrijstelling bepaald.

De samenstelling van de geurhoudende lucht wordt bepaald door uitvoering van chemische analyses. Deze omvatten onder andere een hoge gevoeligheids GC-MS-analyse die toelaat de aanwezige geurmoleculen tot op een zeer laag concentratieniveau te bepalen. Op deze wijze kunnen de componenten aangeduid worden die een belangrijke bijdrage leveren aan de verspreide geur.

Voor uitvoering van specifieke analyses werkt ODORO samen met hiertoe gespecialiseerde en geaccrediteerde labo’s.

Hoe kan Odoro u helpen?

Contacteer ons voor meer info en we helpen u graag verder.