Evaluatie geurimpact op de omgeving

Een eerste mogelijkheid om de geurimpact op de omgeving te bepalen is de uitvoering van een sensorisch omgevingsonderzoek. Dit houdt in dat getrainde waarnemers gedurende een welbepaalde periode windafwaarts de zone afbakenen waar de bedrijfs- of broneigen geur waarneembaar is. Dit zijn de zogenaamde snuffelploegmetingen. De bevindingen van deze snuffelploegmetingen verwerken we digitaal. De resultaten toetsen we aan de wettelijke kaders. Wij voeren deze metingen uit conform de Code van goede praktijk “Bepalen van geurverspreiding door middel van snuffelploegmetingen”. ODORO is een erkend laboratorium in de discipline Lucht voor uitvoering van snuffelploegmetingen.

Een andere methodiek bestaat erin om de on site verzamelde karakteristieken van de geurbronnen, zoals onder andere de geurconcentratie en het luchtdebiet, te verwerken via verspreidingsberekeningen. De resultaten van deze berekeningen worden vervolgens getoetst aan de wettelijke kaders.

Aanvullend aan bovenstaande methodieken zijn er mogelijkheden om de omgeving zelf, zoals omwonenden, te laten participeren. Ook de inzet van ‘elektronische neuzen’, sensoren die in de omgeving worden geplaatst, behoort hierbij tot de opties. Deze werkwijzes kunnen met digitale platformen ondersteund worden.

Voor elke case wordt steeds de meest geschikte methodiek of combinatie van methodes geselecteerd. De basisdoelstelling is om op een heldere en objectieve wijze een beeld te geven van de reële geurimpact op de omgeving. Enkel op deze manier is een objectieve evaluatie mogelijk.

Hoe kan Odoro u helpen?

Contacteer ons voor meer info en we helpen u graag verder.